top of page

4V-6V-12V 

باتری سرب اسیدی تنظیم شده با شیر

MADE IN TAIWAN

ALL NW WEB (Wrkng File) 4-01.png
ALL NW WEB (Wrkng File) 4-02.png

4V 4Ah

4V 6Ah

ALL NW WEB (Wrkng File) 4-04.png
ALL NW WEB (Wrkng File) 4-05.png

6V 4.5Ah

6V 7Ah 

ALL NW WEB (Wrkng File) 4-06.png
ALL NW WEB (Wrkng File) 4-07.png

6 ولت 10 آمپر ساعت

6 ولت 12 آمپر ساعت

ALL NW WEB (Wrkng File) 4-09_edited.png
ALL NW WEB 2 BATTERY TAIWAN-03.png

12V 1.3Ah

12V 2.3Ah

ALL NW WEB (Wrkng File) 4-12.png
ALL NW WEB 2 BATTERY TAIWAN-13.png

12 ولت 3.5 آمپر ساعت

12 ولت 5 آمپر ساعت

ALL NW WEB (Wrkng File) 4-13_edited.png
ALL NW WEB 2 BATTERY TAIWAN-37.png

12 ولت 7 آمپر ساعت

12V 7.2AH

ALL NW WEB 2 BATTERY TAIWAN-15.png
ALL NW WEB 2 BATTERY TAIWAN-16.png

12 ولت 9 آمپر ساعت

12 ولت 12 آمپر ساعت

ALL NW WEB 2 BATTERY TAIWAN-17.png
ALL NW WEB 2 BATTERY TAIWAN-18.png

12 ولت 14 آمپر ساعت

12 ولت 18 آمپر ساعت

12V 24 AH_edited_edited.png
ALL NW WEB (Wrkng File) 4-19_edited.png

12 ولت 24 آمپر ساعت

12 ولت 26 آمپر ساعت

ALL NW WEB 2 BATTERY TAIWAN-21.png
ALL NW WEB (Wrkng File) 4-21_edited.png

12 ولت 33 آمپر ساعت

12 ولت 45 آمپر ساعت

ALL NW WEB 2 BATTERY TAIWAN-23.png
ALL NW WEB 2 BATTERY TAIWAN-24.png

12 ولت 50 آمپر ساعت

12 ولت 55 آمپر ساعت

ALL NW WEB (Wrkng File) 4-24_edited.png
ALL NW WEB 9  -LATEST-61.png

12 ولت 65 آمپر ساعت

12 ولت 75 آمپر ساعت

bottom of page