top of page

اینورتر برق

اینورتر برق منبع تغذیه ای است که DC را به AC تبدیل می کند. یک واحد معمولی 12 ولت را از باتری ماشین به AC استاندارد 120 ولت 60 هرتز تبدیل می کند. با یک اینورتر می توانید چراغ ها و لوازم خانگی معمولی را با باتری کار کنید.

bottom of page